Татарстан Республикасы Президенты каршындагы органнар һәм оешмалар


Консультация, киңәшмә органнары һәм башка органнар:

 1. Татарстан Республикасы Куркынычсызлык Советы
 2. Татарстан Республикасында Террорга каршы комиссия
 3. Татарстан Республикасында наркотикларга каршы комиссия
 4. Татарстан Республикасының Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе
 5. Татарстан Республикасында хокук тәртибен тәэмин итү буенча Координация киңәшмәсе
 6. Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарының, Татарстан Республикасында федераль башкарма хакимият органнары территориаль органнарының һәм җирле үзидарә органнарының үзара хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча координация советы
 7. Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарының, дәүләт контролен (күзәтчелеген) тормышка ашыручы федераль башкарма хакимият органнары территориаль органнарының һәм Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарының үзара хезмәттәшлеген оештыру мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия
 8. Бөтендөнья финанс кризисы шартларында Татарстан Республикасы икътисады үсешен тәэмин итү республика комиссиясе
 9. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт бүләкләре комиссиясе
 10. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы комиссия
 11. Фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы комиссия
 12. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы фосфор-органик химия өлкәсендә Халыкара Арбузов бүләген бирү комитеты
 13. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Геральдик совет
 14. Хәйрия эшчәнлеге мәсьәләләре буенча республика советы
 15. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Кадрлар сәясәте мәсьәләләре советы
 16. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы инвалидлар эшләре советы
 17. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Коррупциягә каршы тору советы
 18. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр советы
 19. Татарстан Республикасында Ярлыкау мәсьәләләре буенча комиссия
 20. Татарстан Республикасы Президенты каршында Милләттәшләр эшләре буенча координация советы
 21. Татарстан Республикасы Президенты каршында халыкара финанс оешмалары белән үзара хезмәттәшлек советы
 22. Татарстан Республикасының Инвестиция советы
 23. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Табигый монополияләр субъектлары эшчәнлеге мәсьәләләре буенча тармакара кулланучылар советы
 24. "Созвездие-Йолдызлык" республика фестиваль хәрәкәтенә ярдәм күрсәтү буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы совет

Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил


Татарстан Республикасы Президенты каршындагы оешмалар:

 1. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды
 2. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт җир резервлары фонды
 3. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Мәдәниятне үстерүгә ярдәм күрсәтү фонды